Showroom:  92/6, Lê Thị Nho, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12